โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนมีแนวปฏิบัติการเข้ามาในโรงเรียนและแนวทางการเช็กชื่อมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดังนี้