🚩งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 📣 ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 พบกับกิจกรรม “เดินขบวนรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติดกันเถอะ” ” การแสดงลายูเหลพสิดหลิดตุด” “การประกวดวาดภาพดิจิทัลอาร์ต ลูกสามเสน ห่างไกลยาเสพติด” และ “ตอบคำถามออนไลน์ ประลองคิด พิชิตคำถามยาเสพติด” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป