เรียน ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
เรื่อง การลงทะเบียนรับวัคซีนไฟเซอร์
          ตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งกำหนดการรับวัคซีนสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ ระดับ ม.ต้น ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) นั้น
ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองลงทะเบียน ‘ยืนยันรักษาสิทธิ์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์’ ตามลิงก์ด้านล่างนี้ 👇

Link ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับสถานศึกษา
https://rebrand.ly/school-vaccine

หมายเหตุ  ลิงก์นี้สำหรับผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ไว้เดิม
           ขอความร่วมมือลงทะเบียนภายในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น.

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี 👇