เรียน ผู้ปกครองระดับ ม.ปลาย ที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีน “ไฟเซอร์”
ทางโรงเรียนขอส่งหนังสือแจ้งการฉีดวัคซีนและขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน สำหรับผู้แจ้งความประสงค์รับวัคซีน “ไฟเซอร์” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ขอความร่วมมือผู้ปกครองศึกษารายละเอียด และเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในวันเข้ารับวัคซีน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในวันเข้ารับวัคซีนค่ะ

☎️ ติดต่อสอบถาม โทร. 02-2791992 ต่อ กิจการนักเรียน :105, งานอนามัยโรงเรียน :106
📧 E-Mail : student001@samsenwit.ac.th